Konings Kwartier 2

Welkom op de website van Thunnissen

Thunnissen is actief als ontwikkelende bouwer en streeft ernaar mooie woonomgevingen te realiseren in een goede samenwerking. Met jarenlange ervaring heeft Thunnissen voldoende kennis en kunde in huis om een veelzijdige ontwikkelende aannemer te zijn voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en andere opdrachtgevers.
Als betrokken partner met een persoonlijke en doeltreffende benadering zetten wij ons in voor een optimaal eindresultaat. Thunnissen is vooral in de Randstad actief.

Laatste nieuws

Start verkoop 12 statige boerderijwoningen historisch gebied in Zevenhuizen

27 jun 2016
Op 29 juni a.s. start de verkoop van 12 statige boerderijwoningen "Wonen in 't Land Kanaan"          op de voormalige agrarische kavel 't Land Kanaan. De woningen, verdeeld in diverse 2^1 - kapwoningen en hofwoningen komen naast de monumentale boerderij op een unieke locatie in het dorp. De boerderij is een rijksmonument, deze zal tevens worden verkocht en in ere worden gerestaureerd. De verkoopmanifestatie vindt plaats in de Foyer van het Dorpshuis Swanla - Zevenhuizen. Meer informatie middels bijgevoegde link: http://landkanaan.nl/.  http://h http://landkanaan.nl/ http://landkanaan.nl/ http://landkanaan.nl/http://landkanaan.nl/ http://landkanaan.nl/ http://landkanaan.nl/wwwhttp://landkanaan.nl/   De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.
  De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.
De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd. 
De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd. De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd. De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd. De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd. De boerderij aan de Eendragtsdijk is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw eigendom van de gemeente. Rond de boerderij is in de jaren 80 de Zevenhuizense Vogelwijk gebouwd.   . ...

Braakliggend terrein Van Lieflandlaan wordt Van LieflandPARK!

02 jun 2016
Buurt kiest voor groen, duurzaamheid en kwaliteit.
Twee weken geleden hebben de, na selectie door de Gemeente Utrecht overgebleven drie ontwikkelaars, hun nieuwbouwplannen voor het voormalig sportveld gepresenteerd. De omwonenden aan de Van Lieflandlaan hebben inmiddels het beste plan gekozen: het Van LieflandPARK.

 

De buurt mocht begin dit jaar aangeven welke wensen er waren en de ontwikkelaars hebben die wensen vertaald naar drie uiteenlopende invullingen van het veld. De gemeente stelde voor de bouwgrond een vaste prijs vast. Dat maakte het mogelijk om de buurt veel meer kwaliteit te bieden dan via een traditionele aanbesteding. Team Van LieflandPARK (bestaande uit ThunnissenDAO, Heren 5 Architecten, landschapsarchitect Carve, bureau Dietz Communicatie en bureau Nieman) heeft vooral goed naar de wensen van de omwonenden geluisterd en die ook aantoonbaar in hun plan verwerkt. Belangrijkste wens was behoud van zoveel mogelijk groen. Het plan behelst 3.000 m2 groen en slechts 20 woningen. Een prachtig park in plaats van een nieuwbouwwijk.
Team Van LieflandPARK is erg tevreden met het resultaat. Dit wordt in de buurt van de Utrechtse binnenstad de enige plek met zoveel ruimte en groen. En met zoveel kwaliteit en duurzaamheid in de uitwerking. Het team gaat de komende tijd het plan samen met de buurt verder ontwikkelen. Daarna volgt nog een bestemmingsplanprocedure. De bouw van het Van LieflandPARK start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2017.

Ontwikkelovereenkomst 't Land Kanaan Zevenhuizen

03 mrt 2016
Op 2 maart jl. is de ontwikkelovereenkomst van 't Land Kanaan ondertekend, onder toeziend oog van wethouder J. Hordijk, door de de heer D.B. van Woudenberg (wethouder Gemeente Zuidplas) en de heer H.J.A. van Noorden (directeur Thunnissen).
Mulleners + Mulleners Architecten heeft met een prachtig ontwerp voor 12 woningen er voor gezorgd dat deze toplocatie nieuw leven wordt ingeblazen. E.e.a. past geheel binnen de strategie van Thunnissen als het gaat om binnenstedelijk bouwen op gevoelige locaties en het contact met de omwonenden om gezamenlijk te komen tot een goede leefomgeving.